Sikkerhed

I følge persondata loven, skal også foreninger sikre, at følsomme data omkring Klubbens medlemmer opbevares sikkert, og uden at uvedkommende kan få kendskab til indholdet.

Følsomme data er oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning ,oplysninger vedr. straffedomme og lovovertrædelser, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og visse sundhedsoplysninger.

Disse oplysninger har FHBC ingen af. Men klubben har oplysninger om medlemmernes navne, fødselsdage, adresser og telefon numre.

Disse oplysninger er hvad man kalder “almindelige personoplysninger” og kan indsamles hvis det har sagligt formål.

Oplysningerne bruges af Bestyrelsen til registrering af kontigent indbetaling og til planlægning af spille- og klubaktiviteter.

Bestyrelsen er forpligtiget til at fjerne oplysningerne, så snart den bliver opmærksom på, at oplysningerne mangler relevans.

I forhold til hjemmesiden anvendes persondata i forbindelse med planlægning og afvikling af badmintonspil. Det drejer sig om navn og telefonnummer ved spilleplaner og ved tilbud om afløsning.

Af sikkerhedsmæssige årsager er menuer, hvor disse oplysninger optræder forsynet med et password som kun medlemmer har adgang til.

Passwordet kan fås via facebookgruppen fhbc.dk ( her har kun medlemmer adgang) Desuden kan det udleveres af bestyrelsen til klubbens medlemmer.

Hjemmeside redaktøren er til enhver tid forpligtiget til at fjerne personoplysninger på forlangende af personerne selv eller bestyrelsen.

mvh

Flemming