Nyheder

Vil du spille Badminton i maj måned ?

Har du lyst til at spille Badminton i maj måned, så er hallen ekstraordinært åbent tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet 9.00 til 12.00. Dette gælder naturligvis også klubbens “nye medlemmer” som primært spiller tirsdag. (Hallen er dog lukket den 18.maj (kr. Himmelfart) og den 23. maj hvor kommunen har anden aktivitet. Husk at nedtage net når I er færdig med at spille.

                                                                                                                                                                                Frederikssund d. 27.03.2023

                           

                                                               

 INDKALDELSE TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING

ONSDAG, DEN 26. APRIL 2023 KL. 12.00

I FREDERIKSSUNDHALLERNES CAFE.

Dagsorden ifølge vedtægternes §11:

 1. Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretninger

a)      Formanden

b)      Spilleudvalgsformanden

 • Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 8:
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  • På valg Lis Bundgaard. Modtager genvalg.
  • På valg Susanne Ekwall. Modtager genvalg.
  • Valg af revisorsuppleant. Kirsten Fyllgraf Andersen modtager genvalg.
 • Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet, skal være skriftlige og være formanden i hænde (gerne mail) senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, men iflg. Vedtægternes § 11 har kun aktive medlemmer stemmeret.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en øl/vand samt kaffe og to stykker smørrebrød, til dem der har meldt sig til spisning på listen på opslagstavlen

eller ved tilmelding til Alice G Jensen, på tlf. 28 82 05 65 eller agjensen@mail.tele.dk

senest den 21. april.

Med venlig hilsen                                                                                                                                    

Bestyrelsen

HUSK Det er en stor hjælp for kasserer og banefordelere, hvis du indbetaler kontingent

senest 1. august          – beløbet er uændret – kontonr. er uændret:

Aktiv 350 kr., passiv med spilleret 200 kr., passiv 150 kr. til konto: 2670 0400036024 (husk navn)